Par mums

“Bērnu Ostas” vadītāja

“Es ļoti bieži redzu pieaugušos, kas atņem bērnam iespēju izdarīt pašam. Mēs esam pārāk pakļauti saviem impulsiem, kas mudina palīdzēt bērnam, pat reizēs, kad bērns ļoti labi pats tiek galā.

“Bērnu osta” ir bērnudārzs, kur bērns aug brīvā un nepiespiestā vidē, kur ikdiena tiek balstīta uz bērna vēlmēm un nepieciešamībām, tiek dota zaļā gaisma bērna izpausmei visdažādākajos veidos.

Tā ir vieta, kur savijas ģimene, saskarsme, kopiena, personība, izaugsme un bērnība.. Tā ir vieta tavam mazajam!”

Koncepcija

“Bērnu osta” vadās pēc Montesori un Reggio Emilia izglītības metodes, kuras filozofija vēsta, ka bērnam ir jādod iespēja ietekmēt mācību procesu, kā arī apgūt zināšanas par pasauli un apkārtējo vidi, izmantojot visus maņu orgānus, līdz ar to radot pilnīgu priekšstatu un attīstot bērna domāšanu un individuālo pieeju, kas savukārt sekmē bērna kā personības attīstību. Mūsu pieeja ļauj bērniem būt spontāniem, kā arī lielu uzmanību pievēršam katra indivīda pozitīvu attiecību veidošanai ar bērniem, skolotāju un vecākiem. Mums ir svarīga bērnu mijiedarbība un iesaiste, līdz ar to skolotāji labprāt klausās bērnu jautājumos un idejās, kā arī pati telpa kalpo kā trešais skolotājs, jo tiek iekārtota tā, lai apzināti mudinātu skolēnus uz mijiedarbību, izpēti un darbību savā kopienā.

Mums ir svarīgas bērnu tiesības uz to, kas viņi ir tagad un tas, par ko viņi vēlas kļūt nākotnē!

Uz bērniem vērsta pieeja, kur attiecību virzītā vidē un praktiskās izpausmes ceļā tiek mācīts izklāstīt un attīstīt savu personību.

Mūsu programma ir balstīta uz cieņas, atbildības un kopienas principiem, izmantojot izpēti, atklāšanu un spēli.

Vērtības

“Bērnu Ostas” vadītāja

1. Bērnu attiecības ar citiem bērniem, skolotājiem, vecākiem un apkārtējo vidi kopumā

2. Bērna personības attīstība, veicinot bērna radošumu, fantāziju un individualitāti

3. Projekta tipa pieeja, kas palīdz bērniem iepazīt apkārtējo pasauli, palīdz izdarīt izvēles, izpētīt pasauli un kopā ar skolotājiem un vecākiem apgūtajam rast jēgu

4. Praktiskā bērna izpausme caur dažādām pieejām – vizuālā māksla, mūzika, sports, spēles un citas aktivitātes

5. Aktīvā mācīšanās, kur bērns tiek iesaistīts visā mācību procesā – bērna viedoklis, uzskati un šaubas tiek novērtēti tikpat līdzvērtīgi cik skolotāju

6. Ilgtspēja – videi draudzīga pieeja, vietējo ražotāju atbalstīšana, zaļā domāšana visos iespējamos procesos

7. Bērnības baudīšana visā tās pilnībā, iekļaujot bērna prioritātes

Priekšrocības

1. TRĪS AUDZINĀTĀJI: SKOLOTĀJS, BĒRNS UN VIDE

Mums ir svarīga bērnu mijiedarbība un iesaiste, līdz ar to skolotāji labprāt klausās bērnu jautājumos un idejās, kā arī pati telpa kalpo kā trešais skolotājs, jo tiek iekārtota tā, lai apzināti mudinātu skolēnus uz mijiedarbību, izpēti un darbību savā kopienā

2. ALTERNATĪVĀS IZGLĪTĪBAS PIEEJa- REGGIO EMILIA un MONTESSORI

“Bērnu osta” balstās uz Reggio Emilia un Montessori pieeju, kas koncentrējas uz bērna vispārējo attīstību, personības izaugsmi, sevis iepazīšanu un pilnveidi caur dažādām izpausmēm, kā arī savstarpēju mijiedarbību un attiecībām, tādējādi sagatavojot viņu pilnvērtīgai dzīvei. Koncentrēšanās uz vispusīgu izaugsmi, ietverot sociālo, emocionālo, intelektuālo un fizisko attīstību

3. ZAĻĀ DOMĀŠANA

Savus procesus balstām uz ilgtspējību un zaļo domāšanu, ko mācām arī bērniem – dabas saudzēšana, atkritumu šķirošana un citas dabai draudzīgās pieejas, lai nākotnē mūsu Zeme būtu drošās rokās. Savā attīstības procesā atbalstām arī Latvijas uzņēmējus, izvēloties ilgtspējīgus risinājumus no vietējiem ražotājiem

Darbinieki

LINDA LEJA

Grupas "Enkuriņš" audzinātāja

“Vienmēr esmu apbrīnojusi bērna patiesumu un bezbailību – cik vienkārši viņiem izdodas veidot saikni ar citiem bērniem, neskatoties uz nekādām atšķirībām. Diemžēl mūsdienu pasaule ar savām robežām un apspiestību bērna attīstības gaitā nojauc šo bezbailības slieksni. Priecājos, ka esmu “Bērnu osta” audzinātāja, jo šeit visa vide un procesi balstās uz attiecībām, ļaujot bērnam saglabāt bezbailību, lai veidotu pozitīvas savstarpējās attiecības ar ik vienu.”