Biežāk uzdotie jautājumi

PIETEIKŠANĀS

1. Kā notiek uzņemšanas process?
– Vecāks sazvanās ar vadītāju, lai norunātu tikšanās laiku.
– Tikšanās laikā ir iespēja iepazīties ar bērnudārzu, audzinātājām, nodarbību gaitu, draudzīgo vidi un citiem svarīgiem aspektiem, kas ļauj
pieņemt lēmumu, vai sūtīt savu bērnu bērnudārzā “Bērnu osta”.
– Pieņemot lēmumu iestāties, vecākam jāuzraksta iesniegums
– Pieteikšanās procesā vecākam lūdzam arī aizpildīt anketu (bērna alerģijas, ēšanas paradumi u.c.), kas ļauj noteikt svarīgas detaļas, lai
tiktu nodrošināti piemēroti apstākļi un pilnvērtīga bērna aprūpe.
– Tiek sagatavots un parakstīts līgums
– Bērns var uzsākt savas attīstības gaitas bērnudārzā “Bērnu osta”. Ja tas nav izdarīts ātrāk, tad vedot bērnu uz bērnudārzu, obligāti
jāatnes arī bērna medicīniskā kartiņa.

2. Kāpēc jāmaksā iestāšanās maksa un cik bieži tas jādara?
Pie iestāšanās ir jāmaksā reģistrēšanās maksa 70 EUR. Tā ir vienreizēja iemaksa, kas nosedz visas administratīvā izmaksas.

3. Kādas atlaides ir pieejamas?
Reģistrēšanās atlaide bērniem no vienas ģimenes – ja bērnudārzā uzreiz tiek sūtīti vairāki bērni no vienas ģimenes, tiek piešķirta atlaide reģistrēšanās maksai (70 EUR). Šajā gadījumā reģistrācijas maksa ir jāmaksā tikai par vienu bērnu.

4. Cik laicīgi jāpiesakās?
Mēs iesakām pieteikties laicīgi – vismaz pus gadu iepriekš -, jo mēdz veidoties rindas.
Protams, gadījumā, ja bērnudārzā ir brīvas vietas, un ir vēlme bērnu pieteikt un uzreiz uzsākt bērnudārza gaitas, tas ir iespējams.

5. Kad ir iespējams uzsākt bērna gaitas bērnudārzā?
Bērnu var pieteikt un sākt apmeklēt bērnudārzu visa gada garumā, ar nosacījumu, ja bērnudārzā ir brīvas vietas. Aicinām sazināties ar mums jebkurā laikā, lai to noskaidrotu.

6. Kā es varu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu?
Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt, ja:
– vismaz viens vecāks un bērns ir deklarējies konkrētajā pašvaldībā;
– bērnam ir vismaz viens gads un seši mēneši.
Ja esat deklarējies Rīgas un Mārupes pašvaldībā, tad, uzrakstot iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā “Bērnu osta”, mēs paši uzreiz veicam bērna reģistrēšanu sistēmā, lai tiktu piešķirts līdzfinansējums.
Gadījumā, ja deklarācija ir citā pašvaldībā, tad vecākam pašam ir jāraksta iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu savā pašvaldībā, tomēr katrā pašvaldībā šie noteikumi atšķiras, tāpēc lūgums līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību precizēt atbilstošās pašvaldības izglītības nodaļā/departamentā.

Sīkāku informāciju par Jūsu iespējām un visu nepieciešamo, lai saņemtu līdzfinansējumu, mēs paskaidrosim uz vietas pie pieteikšanās.

7. Ko nepieciešams ņemt līdzi, dodoties pieteikties?
Nākot pieteikties, līdzi jāņem:
– Vecāka un bērna personu apliecinošs dokuments
– Dzimšanas apliecības kopija
– Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) – to bez maksas izsniedz ģimenes ārsts
(jābūt iesniegtai bērnudārzā līdz bērna pirmajai apmeklējuma dienai)

NODARBĪBAS

1. Kā norit nodarbības?
Katra nodarbība iesākas ar skaidrojumu no audzinātājas puses par to, kas ir paredzēts un kā viss notiks. Pārsvarā tā ir darbošanās visiem kopā un katram atsevišķi darot dažādas lietas, kas attīsta gan fizisko ķermeni, gan prātu un analizēšanas spēju, gan loģisko domāšanu. Nodarbības laikā audzinātāja rūpīgi uzklausa katra bērna viedokli, idejas, aplūko un apspriež individuāli katra bērna veikumu un rezultātu, kā arī visi kopā apmainās ar idejām un sniedz palīdzīgu roku, ja tas nepieciešams. Bērni tiek aicināti izpausties un brīvi darboties konkrētā tēmā, kas tobrīd tiek apgūta. Tiek veicinātas diskusijas un sadarbība.

2. Kādas papildu nodarbības bērnudārzs piedāvā saviem audzēkņiem?
Bērnudārzs “Bērnu osta” papildu nodarbību klāsts var būt ļoti daudzveidīgs, iepriekš vienojoties ar vecākiem un uzklausot viņu vēlmes. Tā var būt jebkura valoda, vai kas aktīvāks, atliek tikai kopīgi vienoties.
Parasti papildu nodarbības tiek plānotas pēcpusdienā.

PASĀKUMI

1. Kādi svētki tiek svinēti?
Bērniem ļoti patīk svinēt, tāpēc mēs svinam katra grupas biedra dzimšanas dienu un vārda dienu, kā arī visus tradicionālos svētkus.

2. Kuros pasākumos ir iespēja piedalīties arī vecākiem?
Arī vecākiem ir iespēja piedalīties pasākumos, skatoties bērnu sagatavotos priekšnesumus un uzvedumus. Parasti gadā tās ir divas reizes – tiek rīkots Ziemassvētku koncerts, kā arī māmiņdienas koncerts, uz kuru tiek aicināti arī vecāki.

CITI JAUTĀJUMI

1. Ko nepieciešams ņemt bērnam līdzi uz bērnudārzu?
Par šo informācija sekos vēlāk