Montesori alternatīvās izglītības pieeja arī pie mums: Galvenie principi un priekšrocības

Sveiks! Prieks, ka esi piestājis “Bērnu osta” jaunumu sadaļā, lai iepazītos ar Montesori pieeju, kas ir visu mūsu grupiņu pamatā.
Montesori metodi 1900. gadu sākumā izstrādāja doktore Marija Montesori. Bērnudārza “Bērnu osta” izglītības centrā ir pašvirzīšana un praktiska pieeja, kas rosina daudz rotaļu un sadarbības aktivitāšu ar pārējiem grupiņas bērniem. Jaukta vecuma klases bērniem māca, kā strādāt kopā un mācīties vienam no otra, apgūstot dzīves prasmes.

Montesori pieejas pamatprincipi
 • Cieņa pret bērnu.
 • Telpas ir gaišas un plašas.
 • Dažādu vecumu bērnu grupiņa, kuru vada apmācīts skolotājs.
 • Bērni var brīvi pārvietoties un patstāvīgi izvēlēties paši savas aktivitātes. Izmantojot reālus bērna izmēra traukus, bērni iemācās rūpēties par sevi un savu vidi.
 • Īpaši izstrādātie Montesori mācību materiāli palielina maņu apziņu un maņu pilnveidošanu un virza bērnu individuālajā izaugsmē un attīstībā.
 • Šīs aktivitātes palīdz attīstīt koncentrēšanos, veiklību un patstāvību, vienlaikus netieši sagatavojoties formālākām mācībām, piemēram, lasīšanai, rakstīšanai un darbam ar skaitļiem.
 • Bērns, kurš jūtas labi pats par sevi (mīl sevi, ir pašpārliecināts), iemācās mīlēt arī apkārtējos cilvēkus, dabisko vidi un mācīšanos.

 

Montesori mācību vide

Montesori grupiņas bērni apgūst tos pašus jēdzienus, ko viņu vienaudži, taču ideja ir tāda, ka bērni mācās individuāli un savā tempā, brīvi pārvietojoties pa istabu un no plašā mācību materiālu klāsta izvēloties vecumam atbilstošas ​​aktivitātes, kas paredzētas konkrētu prasmju mācīšanai.

Montesori mācību klase
Montesori telpas izceļas ar savu skaistumu. Dabiskā gaisma un plašums ir prioritātes, veidojot Montesori klases dizainu. Visticamāk tā izskatās savādāk, nekā esat pieradis. Lietas, kas padara to unikālu, ir:

 • dažādas aktivitāšu stacijas, no kurām bērni var izvēlēties visas dienas garumā;
 • skolotāji pārvietojas, nevis stāv klases priekšā;
 • koncentrēšanās uz vispusīgu izaugsmi, ietverot sociālo, emocionālo, intelektuālo un fizisko attīstību.

 

Montesori pieejas priekšrocības
 • Montesori vide nodrošina komfortu, drošību un saliedētu kopienu.
 • Programmas elastība padara to pielāgojamu bērna vajadzībām neatkarīgi no spēju līmeņa, mācīšanās stila vai sociālā brieduma.
 • Mazie soļi, pašlabojošie materiāli, individuālās nodarbības un pašu izvēlētie uzdevumi – tas viss liek bērnam gūt panākumus.
 • Galvenā uzmanība tiek pievērsta bērna pilnīgai attīstībai un tādas vides nodrošināšanai, kas papildina bagātinošās aktivitātes, veicinot izaugsmi būtiskajā attīstības periodā.
 
1. Uzsvars uz praktisku mācīšanos

Skaistas un pieejamas vides radīšana ir ārkārtīgi svarīga, jo bērni paši mācās, izmantojot rūpīgi izstrādātus mācību līdzekļus. Šie materiāli noved jaunos izglītojamos pie sarežģītas vārdu krājuma izpratnes un abstraktu ideju atklāšanas, praktiski izmantojot konkrētus priekšmetus, kas veidoti tieši šādam mērķim. Montesori vide ļauj bērniem strādāt, attīstīties un mācīties viņu individuālajā tempā. Bērni ir pakļauti stundām, aktivitātēm un materiāliem, kas balstās uz viņu prasmju kopumu – viņi attīstās kā indivīds. Papildus tradicionālai akadēmiskai mācībai bērni attīsta savu koncentrēšanās un koordinācijas spēju.

2. Uzlabota sociālā mijiedarbība

Vai esat kādreiz pamanījuši, kā bērnus aizrauj tas, ko dara citi? Montesori grupiņās tas tiek izmantots, apvienojot dažāda vecuma bērnus vienā un tajā pašā mācību vidē. Lielākajā daļā Montesori grupiņu ir jaukta vecuma bērni, tieši tā iemesla dēļ, lai veicinātu vienaudžu mācīšanos. Šāda pieeja tiek izmantota, jo tā veicina izaugsmi, kas var nenotikt vienmērīga vecuma grupiņās. Jaukta vecuma grupas ļauj bērniem mācīties vienam no otra, mācīt vienam otru un attīstīt tādas dzīves prasmes kā iekļaušanu un pieņemšanu.

3. Neatkarība ir galvenais balsts

Mērķis ir veicināt veselīgu pašnovērtējumu un neatkarības izjūtu, ļaujot bērniem pašiem izdarīt izvēli un iemācot viņiem pamatiemaņas, piemēram, ieliet glāzi piena vai uzvilkt kurpes. Tā kā liela daļa mācību procesa ir pašu vadīti, bērni daudz ātrāk var iegūt neatkarības sajūtu un pārliecību par savām spējām, tādā veidā arī potenciāli attīstot uzņēmējdarbības prasmes. Montesori pieeja veicina labāku sevis pārvaldību un bērns iemācās domāt patstāvīgi.

4. Audzināta mīlestība pret mācīšanos

Šīs izglītības filozofijas mērķis ir veicināt mīlestību pret mācīšanos. Montesori grupiņā tiek radīta vide, kas veicina bērna pastāvīgu ziņkāri par cilvēkiem un apkārtējo pasauli, uztverot mācīšanos kā patīkamu mūža procesu, nevis kā slogu. Šis īpašais ieguvums var palikt kopā ar bērniem visu mūžu un kļūt par virzītājspēku arī nākamajos izglītības līmeņos.

Ja šī ir tā pirmsskolas izglītības pieeja, ko vēlies sniegt savam bērnam, tad PIESAKIES privātajā bērnudārzā “Bērnu osta”, jo mūsu pamatā ir Montesori pieeja, kas apvienota ar Reggio Emilia filozofijas komponentēm – alternatīvās izglītības pieeja, par kuru vairāk vari lasīt ŠEIT!