Katrīnas dambis 22, Andrejsala

bērnudārzs atrodas klusā, mierīgā un drošā rajonā. apkārt ir lieliskas pastaigu vietas, kuru laikā var iepazīt dažādus putnus, kokus un augus, kā arī pabūt svaigā gaisā. radošas un mīļas skolotājas un atsaucīgs personāls.

Dienas plāns

7:30 - 8:35
Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana
8:35 - 8:40
Gatavošanās brokastīm
8:40 - 9:00
Brokastis
9:00 - 9:10
Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:10 - 10:30
Nodarbības (saskaņā ar nedēļas plānu)
10:30 - 10:50
Gatavošanās pastaigai
10:40 - 12:15
Pastaiga dabā, rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums
12:15 - 12:30
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00
Pusdienas
13:00 - 13:15
Gatavošanās dienas miegam
13:15 - 15:40
Dienas miegs
15:40 - 16:00
Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam
16:00 - 16:20
Launags
16:20 - 17:00
Individuālais darbs ar bērniem, bērnu patstāvīgais darbs, rotaļspēles, tematiskie pasākumi
17:00 - 18:30
Pastaiga dabā, rotaļas dabā, sporta aktivitātes, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu došanās mājās

Mācību jomas

Mācību jomas

valodas

Sazinās ar vārdiem, kustībām, mīmiku; iesaistās sarunā; izsaka savas domas, emocijas un attieksmi; uzklausa cita teikto, pievērš uzmanību teiktā saturam un runas intonācijai; uzdod un atbild uz jautājumu.

matemātika

Atlasa, norāda, grupē un skaita dažādus priekšmetus pēc to garuma, platuma, masas, lieluma un formas; apzīmē skaitu ar atbilstošu ciparu, mācās skaitīt un rakstīt ciparus; salīdzina garumu un ielipību.

sociālā un
pilsoniskā

Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni; stāsta par sevi (dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni, dzīvesvietu un apkārtni; vēro un nosauc raksturīgākās emocijas, runājot par cilvēkiem, dzīvniekiem un citiem tēliem; mācās gan sadarboties, gan patstāvīgi veikt izvēles.

Dabaszinātnes

Mācās iepazīt dažādas matērijas caur tausti un sajūtām; eksperimentē ar daudzveidīgiem dabas materiāliem; patstāvīgi vēro reljefu dabā, raksturojot tā virsmu; atpazīt un stāstīt par dabas parādībām, debess ķermeņiem un gadalaikiem; patstāvīgi vēro, iepazīst apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus; iegūst izpratni par apkārtnes sakopšanu un dabas resursu aizsardzību; apgūst visu nepieciešamo informāciju kā justies droši saskarē ar dabu.

tehnoloģijas

Pēc savas ierosmes rada vairākas idejas; stāsta par savu ieceri; izvēlas risinājumu, pamato izvēli; patstāvīgi īsteno to plāno darbības, izvēlas atbilstošus materiālus, piederumus un instrumentus; vērtē savas ieceres īstenošanas procesu un rezultātu, pilnveido darbu.

veselība un fiziskās aktivitātes

Soļo, skrien, rāpo, lien, veļas, lec, rāpjas taisnā virzienā pa iezīmētu ceļu – taisnām līnijām un joslām; pārvar šķēršļus un pārvieto dažādus priekšmetus metot, stumjot, grūžot; piedalās kustību rotaļās ar noteikumiem.

kultūras izpratne un
pašizpausme kultūrā

Dzied un dejo atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam; kombinē ķermeņa kustības izmantojot arī dažādus atribūtus; patstāvīgi radošajā darbā izmanto un norāda dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas kā arī kombinē tās un variē; zīmē, glezno, veido, rada kolāžu; izmēģina un izmanto daudzveidīgus materiālus un tehniskos paņēmienus; saviem vārdiem stāsta par mākslas darbā attēlotajiem notikumiem un tēliem, izteiktajām emocijām, novērojumiem un to nozīmību; patstāvīgi izspēlē atsevišķas paša izdomātas vai literārā darba epizodes izmantojot rotaļlietas vai iejūtoties lomās; dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, iepazīstot tautu tradīcijas.

Vieta, apkārtne un piekļūšana

Bērnudārzs atrodas ļoti mierīgā, skaistā un centrālā vietā netālu no Andrejsalas. Ir iespējams vienkārši piebraukt un atstāt arī mašīnu. Tikai septiņu minūšu braucienā (ar mašīnu) un pus stundas gājienā no paša centra. Viegla piekļūšana arī ar sabiedrisko transportu:
Autobusi: 20, 2
Trolejbusi: 22, 19
Tramvajs: 5

GALVENĀ IEEJA bērnudārzā: pirmajā stāvā no fasādes puses.
Bērnudārza apkārtnē iespējams arī gardi paēst, netālu ir arī veselības centrs un zobārsts. Arī apkārtne šajā rajonā ir diezgan pateicīga rāmām pastaigām dabas zaļumu ielenkumā.

Telpas

Ļoti funkcionāli un ergonomiski plānotas telpas, kas veicina bērnu sadarbību visos procesos. Tās ir plašas un ar lieliem logiem, nodrošinot lielāku dabas un harmonijas klātbūtni telpās, kas ir būtiska Montessori sastāvdaļa.

Īpaša uzmanība grupiņas telpu izbūvē tika pievērsta plašumam un funkcionālam izkārtojumam, lai varētu nodrošināt iespēju to izmantot kā:

  • ikdienas mācību telpu;
  • sporta nodarbību telpu, kam paredzēts arī attiecīgs ekipējums, kas ļaus pilnvērtīgi bērniem iepazīt savu ķermeni un attīstīt fiziskās spējas;
  • grupiņas pasākumu telpu, kuros būs aicināti arī vecāki.

Līdz pat 2014. gadam šajās telpās bijis pašvaldības bērnudārzs, kas tikai apliecina to, ka telpas ir ļoti piemērotas bērnudārzam.

Pie ēkas ir arī skaists, plašs un zaļš pagalms ar bērnudārzam norobežotu spēļu laukumiņu, ko veidojuši vietējie ražotāji no videi draudzīgiem un bērniem nekaitīgiem materiāliem.

Pagalms ir bagāts lielām un zaļām liepām un īsteniem latvju ozoliem. Labos laikapstākļos sporta nodarbības tiek organizētas arī pie dabas, bērnudārza zaļajā teritorijā pie bērnudārza ēkas.

Aprēķini cenu