Jauna pieeja bērnu izglītošanai: Reggio Emilia izglītības modelis

Sveiki, prieks, ka piestājāt “Bērnu ostā”!

Šajā rakstā iepazīstināsim Tevi ar vienu no mūsu piekoptajām izglītības metodēm: Reggio Emilia.

Reggio Emilia alternatīvās agrīnās bērnības izglītības modelis mazus bērnus uzskata par indivīdiem, kuri vēlas izzināt savu pasauli un kuriem ir spēcīgs potenciāls mācīties no visa, kas viņus ieskauj. Izglītības, psiholoģijas un socioloģiskā ietekme ir svarīgi faktori, kas jāņem vērā, izprotot bērnus un strādājot, lai stimulētu mācīšanos atbilstošā veidā. Mūsu skolotāji izmanto stratēģiju, kas iesaista bērnu, izmantojot visdažādākās izglītības iespējas, kas veicina pašizpausmi, komunikāciju, loģisko domāšanu un problēmu risināšanu.

Reggio Emilia pieejas pamatprincipi

1. Jaunā mācību programma

Katras grupiņas mācību programma izriet no bērnu īpašajām interesēm. Mācību programmu tēmas tiek iegūtas, runājot ar bērniem un viņu ģimenēm, kā arī no lietām, kas, kā zināms, ir bērniem interesantas (peļķes, dinozauri utt.). Skolotāji salīdzina piezīmes un novērojumus komandas plānošanas sesijās, lai izlemtu, kuri projekti būtu vislabāk piemēroti viņu grupiņu bērniem, kādi materiāli būs nepieciešami un kā viņi var mudināt vecākus un kopienu iesaistīties.

2. Visaptveroša projektu pieeja

Projekti ir rūpīga koncepciju un ideju izpēte, pamatojoties uz iegūto informāciju par bērnu interesēm. Bērni bieži tiek iepazīstināti ar šiem projektiem kā piedzīvojumiem, un tie var ilgt no nedēļas vai divām līdz pat veselam semestrim vai mācību gadam. Skolotāji darbojas kā padomdevēji šajos projektos, palīdzot bērniem izlemt, kādā virzienā viņi vēlētos veikt savus pētījumus, palīdzot saprast, kā tas pārstāvētu to, ko viņi mācās, un kādi materiāli būtu vislabāk piemēroti tā īstenošanai.

3. Daudzpusīga izzināšana

Šis princips ņem vērā pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera (Howard Gardner) daudzpusīgā intelekta teorijas. Reggio Emilia pieeja prasa prezentēt jaunas idejas un koncepcijas visdažādākajos veidos, piemēram, roku darbos, mākslā, drāmā, mūzikā, leļļu teātra mākslā utt. Daudzveidīgas prezentācijas nodrošina, ka visiem bērniem ir iespēja saprast un sazināties ar izpētītajiem jēdzieniem.

4. Sadarbība

Sadarbība tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai veicinātu bērna kognitīvo attīstību. Gan lielām, gan mazām grupām tiek ieteikts sadarboties problēmu risināšanā, izmantojot dialogu, salīdzinājumus, sarunas un citas svarīgas starppersonu prasmes. Katra bērna balss tiek sadzirdēta, lai veicinātu līdzsvaru starp piederību grupai un sevis izjūtu.

Reggio Emilia iedvesmotā bērnudārza izglītības programma

Privātā bērnudārza “Bērnu osta” izglītības programma piedāvā Reggio iedvesmotas un uz projektiem balstītas mācības apvienojumu, vienlaikus iekļaujot valsts standartus. Šajā kontekstā bērniem tiek piedāvāta plaša pieredze tādās jomās kā lasītprasme, matemātika, zinātne un svešvaloda. Mācību programma tiek balstīta uz sarunas pieeju, jo sarunu ceļā iegūtā izpratne ļauj un mudina bērnus strādāt kopā ar savu skolotāju, lai izveidotu jaunu zināšanu un atklājumu ceļu. Šis izglītības modelis izmanto projekta tipa pieeju, kas ļauj bērniem sadarboties ar skolotājiem, dalīties pieredzē klasē un ārpus tās, kā arī padziļināti izpētīt konkrētas tēmas un apgūtās zināšanas.

Mūsu Reggio iedvesmotajā bērnudārzu programmā ir lielāka elastība attiecībā uz to, kā un kāds materiāls tiek mācīts salīdzinājumā ar pašvaldības bērnudārzu programmām. Valsts bērnudārzu programmas ievēro stingrākas vadlīnijas attiecībā uz standartiem un mācīšanas veidiem. Šie mācību standarti, kas izveidoti, lai bērni nokārtotu valsts pārbaudes darbus, var atņemt bērna radošumu, interesi un individualitāti. Bērnudārza “Bērnu osta” Reggio Emilia grupiņās bērni veido savu zināšanu pamatu, balstoties uz savām interesēm un izpēti, tajā pašā laikā ievērojot valsts prasības. Šis zināšanu pamats paver spēcīgu ceļu nākotnes mācībām.

“Bērnu osta” uzskata, ka, izmantojot Reggio Emilia iedvesmotu izglītības programmu, bērni var īstenot savas intereses, strādāt kopā un apgūt nepieciešamās koncepcijas radošos veidos, kas attīsta nākotnei nepieciešamās prasmes, neapslāpējot bērna personību. Šis bērnudārzs ļauj bērniem dabīgi veidot aizraušanos ar mācīšanos, galu galā radot mīlestību uz visu mūžu!

PIESAKIES bērnudārzā “Bērnu osta”, sniedzot savam bērnam iespēju būt brīvā un izpausmju bagātā vidē, veicinot bērna saskarsmes un individualitātes attīstību!