Bērnudārzs Ķīpsalā

Bērnudārzs atrodas fantastiskā vietā Balasta dambī 56 – koku ielokā ar lielu pagalmu, ar skatu uz skaisto vecrīgu un blakus upei, kas visbiežāk pieminēta latviešu pasakās. Šī vieta pārsteidz ar savu mieru, ņemot vērā tās tuvumu rīgas centram.

Dienas plāns

8:00 - 8:35
Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana
8:35 - 8:40
Gatavošanās brokastīm
8:40 - 9:00
Brokastis
9:00 - 9:10
Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:10 - 10:30
Nodarbības (saskaņā ar nedēļas plānu)
10:30 - 10:50
Gatavošanās pastaigai
10:40 - 12:15
Pastaiga dabā, rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums
12:15 - 12:30
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00
Pusdienas
13:00 - 13:15
Gatavošanās dienas miegam
13:15 - 15:40
Dienas miegs
15:40 - 16:00
Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam
16:00 - 16:20
Launags
16:20 - 17:00
Individuālais darbs ar bērniem, bērnu patstāvīgais darbs, rotaļspēles, tematiskie pasākumi
17:00 - 18:00
Pastaiga dabā, rotaļas dabā, sporta aktivitātes, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu došanās mājās

Mācību jomas

Mācību jomas

valodas

Sazinās ar vārdiem, kustībām, mīmiku; iesaistās sarunā; izsaka savas domas, emocijas un attieksmi; uzklausa cita teikto, pievērš uzmanību teiktā saturam un runas intonācijai; uzdod un atbild uz jautājumu.

matemātika

Atlasa, norāda, grupē un skaita dažādus priekšmetus pēc to garuma, platuma, masas, lieluma un formas; apzīmē skaitu ar atbilstošu ciparu, mācās skaitīt un rakstīt ciparus; salīdzina garumu un ielipību.

sociālā un
pilsoniskā

Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni; stāsta par sevi (dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni, dzīvesvietu un apkārtni; vēro un nosauc raksturīgākās emocijas, runājot par cilvēkiem, dzīvniekiem un citiem tēliem; mācās gan sadarboties, gan patstāvīgi veikt izvēles.

Dabaszinātnes

Mācās iepazīt dažādas matērijas caur tausti un sajūtām; eksperimentē ar daudzveidīgiem dabas materiāliem; patstāvīgi vēro reljefu dabā, raksturojot tā virsmu; atpazīt un stāstīt par dabas parādībām, debess ķermeņiem un gadalaikiem; patstāvīgi vēro, iepazīst apkārtnē sastopamos augus un dzīvniekus; iegūst izpratni par apkārtnes sakopšanu un dabas resursu aizsardzību; apgūst visu nepieciešamo informāciju kā justies droši saskarē ar dabu.

tehnoloģijas

Pēc savas ierosmes rada vairākas idejas; stāsta par savu ieceri; izvēlas risinājumu, pamato izvēli; patstāvīgi īsteno to plāno darbības, izvēlas atbilstošus materiālus, piederumus un instrumentus; vērtē savas ieceres īstenošanas procesu un rezultātu, pilnveido darbu.

veselība un fiziskās aktivitātes

Soļo, skrien, rāpo, lien, veļas, lec, rāpjas taisnā virzienā pa iezīmētu ceļu – taisnām līnijām un joslām; pārvar šķēršļus un pārvieto dažādus priekšmetus metot, stumjot, grūžot; piedalās kustību rotaļās ar noteikumiem.

kultūras izpratne un
pašizpausme kultūrā

Dzied un dejo atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam; kombinē ķermeņa kustības izmantojot arī dažādus atribūtus; patstāvīgi radošajā darbā izmanto un norāda dažādas līnijas, laukumus, formas un krāsas kā arī kombinē tās un variē; zīmē, glezno, veido, rada kolāžu; izmēģina un izmanto daudzveidīgus materiālus un tehniskos paņēmienus; saviem vārdiem stāsta par mākslas darbā attēlotajiem notikumiem un tēliem, izteiktajām emocijām, novērojumiem un to nozīmību; patstāvīgi izspēlē atsevišķas paša izdomātas vai literārā darba epizodes izmantojot rotaļlietas vai iejūtoties lomās; dzied tautasdziesmas, piedalās rotaļās, iepazīstot tautu tradīcijas.

Vieta, apkārtne un piekļūšana

Bērnudārzs atrodas Ķīpsalā, mierīgā un zaļā vidē netālu no pilsētas centra. Viegli piebraukt ar auto. Pie bērnudārza ir bezmaksas stāvvieta bērnudārza apmeklētājiem.
No centra ar auto iespējams nokļūt vien 10 minūšu attālumā, ar kājām var aiziet 30 minūšu laikā un ar sabiedrisko transportu ir iespējams nokļūt šādi:
Autobusi: 37, 41, 53
Trolejbusi: 5, 12, 25

Telpas

Lielas un gaišas telpas, kurās bērnus lutinās saulīte un skaisti skati uz vecpilsētu. Pagalms, kurā iepazīt dažādus augus, kokus, kukainīšus un putniņus – šis ir svarīgs stūrakmens Montessori filozofijā – dabas klātbūtne mācību procesā

Jo īpaši esam piedomājuši pie tā, lai telpu izkārtojums būtu ērts un funkcionāls, lai bērniņi paši varētu paņemt sev vajadzīgo, tādā veidā kļūstot patstāvīgāki un pašpārliecinātāki. Atbalstām vietējos uzņēmējus, tādēļ lielākā daļa rotaļlietu un macību priekšmetu ir nākuši tieši no latviešu ražotājiem. 

Pie ēkas atrodas ne tikai plašs pagalms, bet arī vēsturiskas mājas un skaistā Daugava, kura tik daudz ir aprakstīta pasakās un dzejoļos. Izņemot bērnu no dārziņa varēsiet pastaigāties pa skaisto Ķīpsalas rajonu, atvilkt elpu no ikdienas burzmas un aizbēgt no pilsētas trokšņa, tajā pat laikā nebraucot nekur tālu, jo dārziņš atrodas pilsētas centrālajā teritorijā.

Aprēķini cenu